укр eng

Пошук по сайту

Посилення регіональних
механізмів захисту прав
вразливих груп населення

В Україні систематично порушуються конституційні права та свободи представників вразливих верств населення, зокрема наркозалежних осіб та робітників комерційного сексу (РКС). Ці люди не здатні ефективно протидіяти неправомірним діям правоохоронців, або захищати та відновлювати свої права у разі їх порушення внаслідок свого уразливого становища. Вразливі верстви населення часто є «зручною» категорією для правоохоронців, за рахунок яких вони роблять «високі показники» в службовій діяльності.
Використовуючи вразливе становище даних груп, організаційну та правову неспроможність суспільства захищати їхні права, правоохоронці масово застосовують до них неналежне поводження різних форм та проявів.
Значна поширеність порушень прав представників вразливих груп, дискримінація їх за ознакою здоров’я та соціального статусу спричиняє глобальні негативні наслідки для суспільства в цілому. Це наслідки правові (порушуються принципи верховенства права, законності, нівелюються ознаки правової держави), медичні (негативний вплив на ефективність боротьби з поширенням наркоманії, ВІЛ-інфекції та інших супутніх небезпечних хвороб), політичні (дискримінація цільових груп негативно впливає на міжнародний імідж держави), соціально-демографічні, економічні наслідки тощо.
Також, внаслідок стигматизації та маргінальних особливостей вразливих груп переважна частина порушень їхніх прав залишається прихованою для суспільства. За таких обставин оцінка реальних масштабів та особливостей цих порушень, розробка ефективних механізмів протидії є доволі складними завданнями.
Інша проблема – відсутність в Україні ефективного механізму розслідування правопорушень вчинених працівниками правоохоронних органів, особливо коли жертвами таких порушень стають РКС та наркозалежні. Адже негативні стереотипи в суспільстві по відношенню до цих категорій осіб у повній мірі знаходять своє відображення й серед працівників органів прокуратури та суду, які мають вживати належні заходи по встановленню всіх обставин порушень та притягнення винних осіб до відповідальності.
З метою посилення захисту прав зазначених категорій осіб Експертний центр з прав людини реалізує програму “Підвищення організаційної та правової спроможності споживачів наркотиків, учасників програм ЗПТ, РКС протидіяти порушенням їхніх прав в діяльності правоохоронних органів”.
В десяти регіонах України (у Львівській, Сумській, Кіровоградській, Одеській, Дніпропетровській, Херсонській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Запорізькій областях) створено незалежні від органів влади регіональні команди протидії порушенням прав вразливих груп населення. До складу команд увійшли адвокати, журналісти, представники сервісних та правозахисних громадських організацій, а також представники вразливих груп. Новостворені команди пройшли навчання з проведення громадських розслідувань порушень прав вразливих груп, збору необхідних відомостей з метою захисту та відновлення порушених прав цих груп.
У взаємодії з експертами ЕЦПЛ учасники регіональних команд збирають інформацію про порушення прав вразливих груп, беруть участь у громадських розслідуваннях таких випадків, а також проводять освітні заходи. Набувши достатнього досвіду, таку діяльність команди проводять самостійно.
Програма реалізується за підтримки програмної ініціативи «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження».

Публікації

більше публікацій напрямку