Пошук по сайту

Володимир Венгер

Провідний експерт, кандидат юридичних наук

 

Експертна спеціалізація:

Конституційне право;

Права людини;

Судоустрій, статус суддів, судочинство.

 

Дослідницький досвід:

Дослідник в науковому проекті для суддів «Верховенство права та права людини у світлі Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» (USAID, проект “Справедливе правосуддя” (травень – грудень 2014)

Експерт шведсько-українського дослідницького проекту Академії Фольке Бернадота «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» (2014-2018 роки)

Дослідник в межах проекту Ради Європи щодо підготовки навчального посібника «Імплементація міжнародних стандартів у сфері запобігання неналежному поводженню в діяльність органів кримінальної юстиції України» (2015 – 2016)

Експерт ОБСЄ в межах реалізації дослідницького проекту «Доступ до правосуддя на сході України» (2017)

Експерт Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія). Зокрема, участь у реалізації проекту «Supporting constitutional and legal reforms, constitutional justice and assisting the Verkhovna Rada in conducting reforms aimed at enhancing its efficiency» (2017-2019)

Дослідження:

Імплементація міжнародних стандартів у сфері запобігання неналежному поводженню в діяльність органів кримінальної юстиції України : навч. посіб. / М. Гнатовський, Ю. Бєлоусов, В.Венгер та інші. – К. : Фенікс, 2016. – 189 с.

Межі дискреційних повноважень виборчих комісій як органів адміністрування виборчого процесу / В.М.Венгер // Виборче право України в контексті європейський демократичних стандартів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 26-27 травня 2016 року). – К.: Видавничий дім «Стилос», 2016. – С.141-147

Межі адміністративної дискреції: проблеми визначення [Limits of administrative discretion: problems of its determination] / Венгер В.М. // Наукові записки. Том 181, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2016. – С. 38-42.

Бєлоусов Ю. та ін. Прокурор: керує? координує? наглядає? розслідує : Звіт за результатами дослідження «Роль прокурора на досудовій стадії кримінального процесу» / Бєлоусов Ю., Венгер В., Мітько В., Орлеан А., Сущенко В., Яворська В. ; за заг. ред. Бєлоусова Ю. — К. : СТ-Друк, 2017. —268 с.

Прозорість як принцип діяльності органів публічної влади / Венгер В. М. // Наукові записки. Том 200, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Видавничий дім «КМ Академія». – 2017. – С. 79-84.

Верховенство права та окуповані території Донбасу і Криму / за заг. ред. М. Козюбри, автори: В. Венгер, М. Козюбра, О. Лисенко, О. Цельєв; Центр дослідження проблем верховенства права та його втілення в національну практику України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Академія Фольке Бернадотта. – Київ, 2018. – 92 c.

Прокурор: керує? координує? наглядає? розслідує : Звіт за результатами дослідження «Роль процесуального керівника – прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на досудовій стадії процесу» / Бєлоусов Ю., Венгер В., Орлеан А., Яворська В. — К. : 2018. —145 с.

The Right to the Social Protection of Citizens in Conditions of the Armed Conflict in Eastern Ukraine: Legislative Challenges / Venher // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. № 4 (2018), Р. 99–118.

 

Види дослідницької роботи:

підготовка аналітичних звітів, посібників, інструкцій та інших матеріалів;

організація та проведення теоретичних та аналітичних кабінетних досліджень;

підготовка та проведення інтерв’ювання, фокус груп, опитувань, анкетування тощо;

здійснення контент-аналізу судових рішень, матеріалів проваджень та судових справ.

 

Тренерський та викладацький досвід:

Проведення тренінгів для суддів в межах дослідницького проекту «Верховенство права та права людини у світлі Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» (USAID, “Справедливе правосуддя” (2014).

Організація (розробка програм та матеріалів) та проведення тренінгів для співробітників органів місцевого самоврядування в межах шведсько-українського дослідницького проекту Академії Фольке Бернадота «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні» (2014-2018 роки).

Викладання в межах «Школи Українського Права), факультет права та адміністрації Ягеллонського університету (Краків, Польща) (2014 – 2018).

Проведення тренінгів в межах проекту «Студії жіночої політичної взаємодії» ГО «Українська Основа» (2018).

Гостьовий професор Університету Париж 2 Пантеон Ассас (Париж, Французька Республіка) (2018).

 

Основний досвід роботи:

2018 – по теперішній час:  ГО «Експертний центр з прав людини» Керівник програми «Права людини та правосуддя».

Працює над проектом:

«Судовий контроль під час досудового розслідування», спрямованого на підвищення  ефективності досудового розслідування без порушень прав людини.

2013 – по теперішній час: Національний університет «Києво-Могилянська Академія»: Старший викладач, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права, факультет правничих наук.

Викладач курсів «Конституційне право» та «Верховенство права та публічне адміністрування». Виконавчий директор академічного дослідницького Центру дослідження верховенства права.

2017 – 2018Конституційний Суд України: Заступник керівника Секретаріату Конституційного Суду України, керівник управління комунікацій та міжнародного співробітництва.

2014 – 2017: Верховна Рада України: Керівник секретаріату Комітету з питань правової політики та правосуддя.

 

Наукові профілі:

Google Scholar

ORCID

Academia.edu

 

Новини

Затримання — це нормально! Як вивести затримання з тіні?
214
JustTalk#2. Як вивести затримання з тіні?
198
JustTalk: платформа, що формує якість професійної дискусії
287
"Роль прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на досудовій стадії". Презентація
648
«Підозріле звинувачення чи обвинувальна підозра?» Перша дискусія у форматі #JustTalk
281
Презентовано посібник, який допоможе правоохоронцям запобігати неналежному поводженню з затриманими
389