Пошук по сайту

Прийнято Закон «Про адміністративну процедуру»

Прийнято Закон «Про адміністративну процедуру», який був внесений на розгляд ще в 2020 році.

Цей Закон визначає порядок діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб та інших суб’єктів, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції щодо забезпечення справедливого, об’єктивного та своєчасного розгляду адміністративних справ відповідно до принципів, які визначені цим Законом, з метою утвердження і реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Якою буде сфера дії цього Закону – коментує провідна експертка ЕЦПЛ Наталія Гурковська.

Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час провадження діяльності щодо:

1) розгляду звернень осіб, що містять пропозиції, поради, рекомендації стосовно формування державної, регіональної та місцевої політики, а також стосовно регулювання суспільних відносин, удосконалення нормативно-правових актів;

2) кримінального провадження, оперативно-розшукової діяльності, виконавчого провадження (крім виконання адміністративних актів), вчинення нотаріальних дій, виконання покарання, застосування законодавства про захист економічної конкуренції, провадження діяльності;

3) проходження державної служби, дипломатичної та військової служби, проходження служби особами рядового і начальницького складу, а також служби в органах місцевого самоврядування;

4) реалізації конституційного права громадян брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

5) розгляду скарг у сфері державних закупівель.

Дія Закону має розповсюджуватись:

на усі випадки, коли органи державного управління приймають рішення про права та обов’язки фізичних та юридичних осіб або вчиняють дії, які торкаються права та свободи громадян;

на усі органи державного управління на всіх рівнях;

на усі сфери функціонування публічної адміністрації (реєстрація громадян, податки та митні збори, ліцензування, землекористування, дозволи на будівництво, соціальні виплати, пенсії, права ветеранів тощо).

Подобається, що:

Адміністративний орган зобов’язаний буде обґрунтовувати адміністративні акти, які він ухвалює.

Адміністративний орган здійснює адміністративне провадження та приймає адміністративні акти виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Законом та іншими законами України, а також на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Адміністративний орган зобов’язаний у порядку, встановленому законом, забезпечувати реалізацію права кожного на доступ до інформації, що пов’язана із здійсненням ним владних повноважень. Учасник адміністративного провадження має право на ознайомлення з матеріалами справи. Забороняється розголошення наявних у справі відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом, крім випадків, встановлених законом.

Особа має право бути вислуханою адміністративним органом шляхом надання пояснень та/або заперечень у письмовій, усній чи іншій формі до прийняття адміністративного акта, який за своїм характером може негативно вплинути на права, свободи або інтереси особи. Адміністративний орган зобов’язаний здійснювати інформування та консультування учасників адміністративного провадження.

Сподіваємось на прозорість, ефективність та зменшення звернень до суду.

 

Матеріал підготувала Наталія Гурковська