Пошук по сайту

Діалог безпеки: перспективи 2021 року

В умовах кризи, яку спричинила ситуація пандемії Covid-19 в українському суспільстві швидко зростає соціальна дезорієнтація та напруга. Режим обмеження прав людини зменшує гарантії безпеки життя кожного громадянина, особливо представників соціально-незахищених груп, всіх, хто перебуває в ізоляції (місця несвободи), а також ускладнює виконання військових обов’язків і забезпечення правоохоронної діяльності держави. Суспільство вимушено змінює всі форми комунікації та праці і переходить в режим взаємодії онлайн. Однак у нових умовах життя дуже важливо забезпечити ефективні механізми захисту прав громадян, які здатні формувати довіру між людиною та державою, будуть зрозумілими і доступними для всіх. Таким інструментом ми вважаємо регіональні платформи, які створено для розвитку цивільного контролю та подолання системних проблем на локальному, регіональному, національному рівні.

Регіональні платформи є інструментом фасилітації громадського діалогу та взаємодії представників неурядового сектору з державними силовими структурами в питаннях розгляду системних порушень прав людини, зокрема, порушень прав самих представників правоохоронних органів, розгляду резонансних справ, пов’язаних із соціальними конфліктами на рівні громад, етнічних груп тощо. Ескалація негативних наслідків пандемії потребуватиме уваги і до нових викликів, що спричинятиме безробіття та погіршення економічної ситуації в країні. Для протидії цим проблемам ЕЦПЛ пропонує використання інструментів модерації діалогу безпеки за допомогою онлайн та оффлайн взаємодії учасників регіональних платформ.

В процесі створення регіональних платформ ЕЦПЛ виявив наявні проблеми, які заважають ефективному діалогу між державними правовими інститутами та між державними інститутами і організаціями громадського сектору. В переважній більшості випадків кожен «гравець» працює сам по собі. Пряма взаємодія державних правових інститутів між собою та з громадськістю у напрямку забезпечення дотримання прав людини на місцевому рівні (на рівні окремої області) здебільшого має формальний характер (офіційне листування та публічні звернення). Декі інститути відверто самоізолюються від інших і не бажають іти на прямий контакт. Такий характер спілкування заважає швидкому реагуванню у випадку виявлення порушень прав людини  і не дозволяє ефективно реагувати на системні проблеми.

Регіональні платформи взаємодії державних правових інститутів та громадськості з посилення захисту прав людини створені для прийняття колективних рішень всіма стейкхолдерами в питаннях розв’язання проблем, які пов’язані з системними порушеннями прав людини. Платформи мають необхідні технічні умови для звернення громадян, реагування на запити, консультації та навчання онлайн.

Під час реалізації проекту протягом 2018-2020 років та проведення ЕЦПЛ заходів з керівниками безпекових служб та громадськості (круглих столів, підписання меморандумів, установчих зустрічей) узгоджено всі ключові моменти діяльності регіональних платформ в п’яти пілотних областях України (Львівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській), а також визначено їх ключових учасників.

З метою упорядкування діяльності Регіональних платформ ЕЦПЛ підготовлено Порядок міжвідомчої і міжсекторної взаємодії безпекових служб та громадянського суспільства на регіональному рівні щодо посилення захисту прав і свобод людини.

Окрім того, підготовлено всю поточну нормативну базу діяльності Регіональних платформ (регламент засідань, листів, зразки інших документів), а також – практичний посібник з організації роботи Регіональної платформи.

 

Перспективи подальшого розвитку проекту у 2021-му році:

Новий етап проекту передбачає розбудову Регіональних платформ та залучення нових учасників до спільної  роботи, розширення кола областей, де вони будуть функціонувати, інформування громадськості та потенційних партнерів про механізми функціонування платформ, освітні заходи для представників громадських організацій та журналістів, а також узагальнення кращих практик діяльності і проведення адвокаційних заходів щодо запровадження діалогу безпеки у всіх областях держави.

 

Партнери, які братимуть участь у реалізації проекту:

Служба безпеки України (Управління в пілотних регіонах) на підставі підписаного Меморандуму про співпрацю в рамках ініціативи;

Національна поліція України (Управління дотримання прав людини Національної поліції України, головні управління Національної поліції України та Управління патрульної поліції в пілотних регіонах);

Державна прикордонна Служба України (регіональні управління);

Збройні сили України (підрозділи цивільно-військового співробітництва);

Координаційний центр правової допомоги Міністерства юстиції України (Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги в пілотних регіонах);

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (регіональні представництва Уповноваженого з прав людини);

Представники місцевих органів самоврядування (в пілотних регіонах);

Представники громадських організацій (в пілотних регіонах).

 

#діалог безпеки #регіональніплатформи

 

 

 

Віктор Чупров, Керівник програми "Права людини в місцях несвободи"

Сергій Іллюк, Експерт

Олег Боднар, проектний менеджер, юрист, Проектний менеджер, юрист