Пошук по сайту

Діалог безпеки: проміжні підсумки регіональних засідань

Експерти ініціативи “Діалог безпеки” підводять підсумки останніх засідань. Головною темою всіх обговорень були питання залучення перекладачів до взаємодії з правоохоронними органами. До вашої уваги головні висновки колективних обговорень та попередні рекомендації. Незабаром ми оприлюднимо фінальні пропозиції щодо вдосконалення механізмів залучення перекладачів до участі у процесуальних діях.

 

 

Проблема:

В законодавстві не визначено кваліфікаційні вимоги до перекладача (сурдоперекладача) у процесуальних діях.

 

Наслідки:

В судах адвокати ставлять під сумнів якість перекладу, що призводить до уникнення від відповідальності осіб причетних до вчинення правопорушень.

 

Проблема:

Відсутній чіткий механізм залучення перекладача (сурдоперекладача) до процесуальних дій.

 

Наслідки:

В судах адвокати ставлять під сумнів якість перекладу, що призводить до уникнення від відповідальності осіб причетних до вчинення правопорушень.

 

Проблема:

Відсутній єдиний державний орган, який відповідає за добір та облік перекладачів (наповнення та формування реєстру перекладачів), організацію договірних стосунків із перекладачами, визначення переліку послуг та оплату за ці послуги, перевірку належної кваліфікації перекладачів, організацію доступу безпекових служб до послуг перекладачів тощо.

 

Наслідки:

Органи, що уповноважені на здійснення затримання, досудового розслідування, дізнання, адміністративного провадження чи провадження в судах, самостійно шукають перекладачів «на вулиці», щоб забезпечити виконання норми закону.

 

Проблема:

Відсутній відкритий уніфікований розширений Реєстр перекладачів (сурдоперекладачів).

 

Наслідки:

Несвоєчасне залучення перекладача тягне за собою порушення низки інших прав затриманої особи, зокрема, права на захист, що в перспективі може
звести наівець усі зібрані докази, в той час, як винна особа уникне відповідальності.

 

Проблема:

Наявна система оплати праці перекладача (сурдоперекладача) не враховує ринкових цін на даний вид послуг, не говорячи вже про логістичні витрати.

 

Наслідки:

Незрозуміла процедура отримання коштів окремими органами (службами) для залучення перекладачів. Постанова КМУ № 710 теоретично зрозуміла, але як здобути фінансування на послуги перекладача — в практичній площині залишається незрозумілим. Діючий механізм компенсації витрат перекладачеві передбачає договірні стосунки лише з юридичними особами або ФОПами.

Співробітники правоохоронних органів самі шукають перекладачів і сплачують за послуги, і це, на жаль, знижує їхню мотивацію до подальшої роботи.

 

Експерти «Діалогу безпеки» підготували попередні рекомендації:

 

1.     Необхідно розробити інструкції про порядок (процедуру/механізм) залучення перекладачів органами досудового розслідування та органами,
які здійснюють адміністративні провадження.

 

2.     Необхідно створити єдиний реєстр перекладачів (з пропозицією забезпечення  функції адміністрування даного реєстру з боку експертних
установ або окремих підрозділів на базі безоплатної вторинної правової допомоги).

 

3.     Необхідно розробити гнучкі критерії, які враховують розповсюдженість мови, наявність центрів сертифікації тощо. Проте без ускладнення процесу залучення перекладачів.

 

4.     Необхідно розробити критерії визначення потреб щодо залучення перекладача для конкретної особи.

 

5.     Необхідно розробити механізми оплати роботи перекладачів з можливістю залучати в якості перекладача фізичних осіб, а не тільки юридичних осіб та ФОП.

 

7.     Необхідно розробити на державному рівні застосунок до смартфону, який би дав змогу забезпечити базовий усний переклад на
місці затримання особи, негайно після її затримання.

 

Freedom House Ukraine
Експертний центр з прав людини
Восток SOS
Український інститут з прав людини
Управління дотримання прав людини Національної поліції України
Координаційний центр з надання правової допомоги

#діалогбезпеки #регіональніплатформи #громадськийконтроль #ЕЦПЛ

Віктор Чупров, Керівник програми "Права людини в місцях несвободи"