Пошук по сайту

ЕЦПЛ презентував навчальний посібник із виявлення тілесних ушкоджень

На шляху до євроінтеграції й реального втілення в наше життя принципів гуманності та демократії, притаманних передовим європейським країнам і США, Україна має намір імплементації у вітчизняне законодавство міжнародних правових норм. Зокрема, це стосується «Конвенції ООН проти тортур» (1984) і «Стамбульського протоколу».

Медичні працівники мають керуватися міжнародними й національними принципами біоетики й медичної етики, на яких ґрунтується захист прав людини й запобігання катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження й покарання.

Однак результати інформаційних запитів громадської організації «Експертний центр з прав людини» (Україна) до 15 закладів вищої освіти України, які здійснюють переддипломну й післядипломну підготовку лікарів, свідчать, що навчальними планами не передбачено вивчення матеріалу щодо медичних аспектів катувань чи неналежного поводження й ролі медичних працівників у здійсненні ефективного розслідування цих недопустимих фактів.

Важливим аспектом, що перешкоджає ефективному розслідуванню фактів неналежного поводження, є також недостатня обізнаність працівників правоохоронних органів у питаннях призначення судово-медичних, судово-психіатричних і психологічних експертиз за вказаними вище фактами та оцінювання експертних висновків.

Навчальний посібник «Виявлення тілесних ушкоджень, характерних для катувань, та шляхи їх документальної фіксації у форматі «Стамбульського протоколу», який підготувала група експертів у межах проєкту ЕЦПЛ «Удосконалення медичної складової розслідування катувань» допоможе в роботі лікарів, лікарів-інтернів спеціальностей «сімейна медицина» і «психіатрія», спеціальностей терапевтичного й хірургічного профілю, а також — правоохоронцям дістати системну інформацію та методи виявлення ознак тілесних ушкоджень для встановлення фактів розслідування.

Розділи посібника розкривають поняття та основні завдання «Стамбульського протоколу», інших міжнародних та вітчизняних правових документів щодо катувань та неналежного поводження з жертвами насильницьких дій, їх ефективного розслідування й документування, у поєднанні з базовим розумінням взаємозв’язку між здоров’ям і правами людини;

Визначають поняття й систематизують типи насильницьких дій, морфологічні ознаки давності утворення тілесних ушкоджень та їх віддалених наслідків внаслідок катувань та неналежного поводження;

Визначають алгоритми проведення медичної документації для здійснення експертизи й отримання обґрунтованого висновку щодо ушкоджень, які можуть свідчити про катування чи неналежне поводження.

Завантажити посібник

 

Посібник підготовлений в межах проєкту «Удосконалення медичної складової розслідування катувань», який Експертний центр з прав людини реалізує за підтримки програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження».

Погляди та висновки, висловлені в цьому посібнику, належать колективу авторів та можуть не відображати позицію Міжнародного фонду «Відродження».

 

#громадськездоров’я #протидіякатуванням #досудоверозслідування