Пошук по сайту

Формування фондів житла або як ВПО будуть отримувати безоплатне житло

29 квітня 2022 Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 495 «Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».

Як це вплине на життя тимчасово переміщених осіб?

Порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

Порядок викупу, будівництва житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на викуп, будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Передбачається, що уповноважені органи місцевого самоврядування будуть здійснювати придбання житла у відчужувачів житла (власників житла, замовників будівництва житла, тощо), з передачею для тимчасового проживання ВПО. Тобто, фонд формуватимуть наступними шляхами:

– викуп вже збудованої житлової нерухомості (їм займатимуться місцева влада або уповноважені органи);

– будівництво нового житла;

– реконструкція будинків та гуртожитків, які зараз непридатні для проживання;

– переобладнання нежитлових приміщень у житлові.

Викуп та/або будівництво житла, для передачі ВПО для тимчасового проживання, буде відбуватися за рахунок коштів державного бюджету, з  наданням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Обласні держадміністрації або відповідні військові адміністрації за пропозиціями органів місцевого самоврядування у місячний строк після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 р. № 495 мають подати Мінрегіону пропозиції з відповідним обґрунтуванням необхідності фінансування за рахунок субвенції.

ВПО та членам її сім’ї безоплатно надається житлове приміщення з фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території уповноважених органів.

Потреба в житлових приміщеннях з фонду визначається в розмірі не менш як 6 кв. метрів на одну особу. Житлові приміщення з фонду надаються з урахуванням потреби різних соціальних груп з метою забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фонду мають багатодітні сім’ї; сім’ї з дітьми; вагітні жінки; особи, які втратили працездатність; особи пенсійного віку з числа тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Для отримання в користування житла, до уповноваженого органу, у межах території якого вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, необхідно надати із заявою про реєстрацію наступні документи:

1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;

2) копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);

3) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);

4) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);

5) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

УВАГА!  ВПО, яким надане житлове приміщення з фонду, не мають права приватизувати, обмінювати та здійснювати поділ такого житла, використовувати для провадження підприємницької діяльності, здавати у піднайм або вселяти до нього інших осіб, не зазначених у договорі користування. Житло надається в строк на 1 рік, з можливістю продовження користування, в залежності від змін обставин можливостей ВПО.

#юридичнаконсультація #правалюдини