Пошук по сайту

Національна стратегія у сфері прав людини: розглядаємо victim-centered approach

Громадська організація «Експертний центр із прав людини» за підтримки проєкту ЄС PRAVO-Justice, проводить дослідження міжнародних стандартів та національних практик щодо забезпечення прав потерпілих від насильницьких злочинів в Україні.

Експерти виявили низку проблем і підготували пропозиції до Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України для внесення змін у Національну стратегію у сфері прав людини.

Зокрема, пропонується доповнити Стратегію новим розділом «Забезпечення прав потерпілих від злочинів»:

Традиційно система кримінального правосуддя сфокусована на правопорушнику, у той час, як інтереси потерпілих від злочинів залишаються другорядним питанням. Сучасні тенденції свідчать про необхідність зміщення фокусу та впровадження підходу, орієнтованого на потерпілих (victim-centered approach). З юридичної та психологічної точки зору кримінальний процес недостатньо захищає потерпілих. Відсутні механізми підтримання потерпілих одразу після злочину та в подальшому. До того ж, не забезпечується належне відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Стратегічна мета:

посилення захисту потерпілих у кримінальному процесі та впровадження ефективних механізмів їх підтримки.

Очікувані результати:

— функціонує психологічна та інформаційна підтримка потерпілих одразу після вчинення кримінального правопорушення та на подальших етапах;

— вдосконалено механізми захисту прав та інтересів потерпілих у кримінальному процесі (право на фізичний та психологічний захист, право на інформування та участь у процесі, право на приватність та інші права, передбачені КПК України);

— створено нові механізми захисту вразливих потерпілих (потерпілих від насильницьких злочинів та злочинів проти статевої свободи й недоторканості, неповнолітніх, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю);

— впроваджено захист потерпілих від вторинної та повторної віктимізації;

— забезпечено повне відшкодування шкоди, завданої потерпілим;

— приведено у відповідність із міжнародними стандартами захисту прав потерпілих чинні норми та підходи в межах кримінального процесу.

 

Наразі пропозиції опрацьовуються робочою групою під керівництвом Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України.

 

 

Пояснювальну записку склав Андрій Орлеан, керівник програми «Права людини і правосуддя», доктор юридичних наук, доцент

 

#правапотерпілих #досудоверозслідування

 

Андрій Орлеан, Експерт програми «Права людини і правосуддя», доктор юридичних наук, доцент