Пошук по сайту

Реабілітаційні центри: проблематика роботи та рекомендації експертів

Реабілітаційні центри в Україні залишаються зоною численних порушень прав людини, серед яких катування, психологічне насилля та примусове залучення до «трудотерапії», неналежні умови тримання харчування, медичного забезпечення тощо.

Останній випадок у так званому “реабілітаційному центрі” на Київщині (село Петропавлівська Борщагівка) — ще один «дзвіночок». На жаль, основними джерелами отримання інформації про порушення прав людини, вчинення можливих кримінальних правопорушень у таких місцях несвободи, тривалий час були повідомлення в ЗМІ та від правозахисників, а також звернення громадян.

Національним законодавством не передбачено здійснення обов’язкового постійного моніторингу інформації та контролю, як одного з засобів впливу держави на стан законності, діяльності реабілітаційних центрів. Обов’язок у частині захисту прав людини на свободу та особисту недоторканість, заборону катувань взяв на себе Офіс Генерального прокурора (управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи) у межах компетенції, визначеної статтею 26 Закону України «Про прокуратуру».

За період 2017-2020 років правоохоронними органами встановлено факти, коли в порушення статей 28, 29, 43 Конституції України, у таких закладах осіб тримали проти їхньої волі, для надання нібито медичної допомоги (реабілітації), а режим їх тримання, праці та зв’язок із зовнішнім світом був суворо регламентованим. Більш того, юридичний статус суб’єктів діяльності також був сумнівним: в одніх випадках йшлося про «громадське об’єднання», в інших — про релігійну спільноту», які не мали стосунку до надання «послуг з реабілітації».

 

фото: europrostir

 

Що запропонували експерти?

Розробити спільні комплексні заходи щодо ідентифікації приватних реабілітаційних центрів в межах держави та реєстрації їх як надавачів соціальних послуг в Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг, а також — конкретні рекомендації Міністерству соціальної політики України, Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я, Кабінету Міністрів України, Верховному Суду, а саме:

Міністерству соціальної політики України:

забезпечити внесення до Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Міністерством соціальної політки від 23.06.2020 No 429 послугу – «соціально-психологічна реабілітація осіб із алкогольною залежністю»;

затвердити Державний стандарт соціальної послуги «соціально-психологічна реабілітація осіб із ігровою залежністю»;

Кабінету Міністрів України:

розробити систему надання дозволів для здійснення такого виду діяльності у державі, з обов’язковою перевіркою компетентними органами можливості дотримання прав людини та державних стандартів цими закладами або інших форм контролю за їхньою діяльністю;

Міністерству охорони здоров’я:

уніфікувати протоколи лікування усіх психіатричних розладів, в тому числі пов’язаних із вживанням наркотичних засобів чи алкоголю;

Кабінету Міністрів України:

забезпечити постійну та належну взаємодію усіх суб’єктів правоохоронної та правозахисної діяльності з метою здійснення належного державного контролю, продовження моніторингу, перевірок та своєчасного реагування на виявлені порушення законодавства, елементарні права людини

ініціювати внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 року No 741 «Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді» з метою обов’язкового поширення дії його норм на правовідносини функціонування усіх реабілітаційних центрів недержавного сектору, а також необхідності посилення державного контролю в цій сфері, систематичного інформування місцевими державними адміністраціями та органами самоврядування про потенційно небезпечні, сумнівні, з правової точки зору, заклади реабілітаційного профілю органи прокуратури та інші правоохоронні органи;

Верховному Суду:

узагальнити судову практику про результати судового розгляду у 2018-2020 роках кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення проти волі, честі та гідності особи, вчинені у реабілітаційних центрах та інших закладах недержавного сектору;

опрацювати питання залучення міжнародних донорів до фінансування окремих проєктів, заходів у сфері здійснення наркополітики, зокрема, і при формуванні Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2030 року, у тому числі, з метою запобігання стигматизації хворих осіб, недопущення жорстокого поводження з ними.

Завантажити дослідження

Авторський колектив: Анастасія Клюга, Вячеслав Свірець

В дослідженні використовувалась інформація Артема Осипяна з проведеного моніторингу приватних реабілітаційних центрів і опитувань людей, що проходять реабілітацію.

#реабілітаційніцентри #місцянесвободи

Вячеслав Свірець, Виконавчий директор ЕЦПЛ, юрист

Анастасія Клюга, Проєктна менеджерка, юристка