Пошук по сайту

Що заважає належному розслідуванню катувань в місцях несвободи України?

В Україні постійно діють майже 5 тисяч місць несвободи, в яких одночасно можуть перебувати близько мільйона осіб*. За даними міжнародних та національних організацій, катування залишаються поширеною практикою в місцях несвободи нашої країни. Однією з причин, на яку звертають увагу експерти, є відсутність ефективного механізму фіксації та досудового розслідування випадків катувань.

Експертний центр з прав людини в співпраці із Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини дослідив процес виявлення, документування та подальшого реагування на ймовірні випадки катувань і інших видів неналежного поводження щодо осіб, які перебувають в місцях несвободи.

Запровадження належного механізму фіксації та досудового розслідування катувань з урахуванням міжнародних стандартів допоможе подолати безкарність винних осіб, що так само сприятиме поступовому викоріненню практики катувань в Україні. Наявна проблема ідентифікації ознак катування унеможливлює їхнє ефективне досудове розслідування та здійснення правосуддя щодо винних осіб.

Проведене комплексне дослідження цієї проблеми допоможе виявити її причини для подальшого впливу на удосконалення системи протидії катуванням в Україні.

Основна мета дослідження – оцінювання відповідності чинної практики виявлення, документування та подальшого реагування на випадки ймовірних катувань та інших видів неналежного поводження в місцях несвободи сучасним міжнародним стандартам у цій сфері, зокрема, Стамбульському протоколу (Керівництво ООН з питань ефективного розслідування і документування фактів катувань та інших форм неналежного поводження або покарання).

Об’єкт дослідження: місця несвободи Міністерства юстиції України (установи виконання покарань, слідчі ізолятори), Міністерства охорони здоров’я України (заклади з надання психіатричної допомоги), Національної поліції України (відділення та відділки поліції, ізолятори тимчасового тримання), Міністерства соціальної політики України (психоневрологічні інтернати).

Дослідження мало 2 етапи: кабінетний (вивчення законодавства) та польовий (виїзд до місць несвободи для вивчення реальної ситуації).

Безпосередній збір даних здійснювався в 35 закладах, що належать до місць несвободи:

  • 2 виправні колонії;
  • 5 відділів поліції;
  • 6 закладів із надання психіатричної допомоги;
  • 11 ізоляторів тимчасового тримання;
  • 7 психоневрологічних інтернатів;
  • 4 слідчі ізолятори.

 

У кожному закладі здійснювалося анонімне опитування персоналу та осіб, які примусово перебували в місці несвободи (за відсутності адміністрації установи). Під час анкетування вивчалася думка респондентів щодо наявних практик медичного огляду, опитування осіб щодо застосування до них насильства, розгляду скарг тощо. Загалом було опитано 146 «мешканців» місць несвободи.

Приклад питання до осіб, які утримуються в місцях несвободи

Для оцінювання практики медичної фіксації тілесних ушкоджень, що є об’єктивними ознаками можливих катувань, у зазначених місцях несвободи була зібрана та проаналізована медична документація (медичні картки, журнали, довідки, що містять релевантну інформацію). Аналіз медичної документації здійснювався на умовах конфіденційності виключно для цілей дослідження.

 

Приклад питання до адміністрації місць несвободи

 

Аналіз документації місць несвободи (кількість випадків повідомлень про факти виявлення тілесних ушкоджень)

Окремо було досліджено новітні практики фіксації відомостей щодо поводження із затриманими особами в місцях несвободи Національної поліції України, зокрема система Custody Records – ІТТ.

 

Форма опитування всіх затриманих осіб у системі Custody Records — ІТТ

За результатами проведеного дослідження готується аналітичний звіт та спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яка міститиме відповідні висновки та рекомендації.

*Дані Уповноваженого ВРУ з прав людини станом на 2018 р.

#протидіякатуванням #правонажиття #заборонакатуванням #custodyrecords #тортури

Більше інформації про систему Custody Records:

 

Віктор Чупров, Керівник програми "Права людини в місцях несвободи"