Пошук по сайту

Cтандарти забезпечення прав людини у діяльності Cлужби безпеки України

У посібнику розглянуто сутнісні та змістовні характеристики стандартів забезпечення прав людини в діяльності СБ України, зокрема, простежено роль органів безпеки в європейських країнах, охарак-теризовано міжнародні механізми та стандарти захисту прав людини в діяльності правоохоронних органів і спецслужб, розкрито практику Європейського суду з прав людини, пов’язану із діяльністю правоохоронних органів і спецслужб, з’ясовано застосування стандартів у сфері забезпечення прав людини в діяльності СБ України відповідно до чинного законодавства України. Для здобувачів освіти і співробітників практичних підрозділів СБ України.

СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Навч. посіб. / [Д. фон Бларер, Ю. Л. Бєлоусов, С. С. Кудінов та ін.; уклад. д-р екон. наук, проф. М. М. Чеховська; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. С. С. Кудінова, канд. соц. наук Ю. Л. Бєлоусова]. – Київ : НА СБУ, 2019. – 368 С. ISBN 978-617-7778-55-3

Завантажити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#правалюдини #демократичнийконтроль #діалогбезпеки