Пошук по сайту

Як в Україні навчають проведенню допитів?

Навички проведення допиту є ключовими у діяльності слідчих (детективів), прокурорів та оперативних працівників, а якість проведення допитів істотно залежить від обсягу та змісту професійної підготовки правоохоронців. Що пропонує система освіти для здобуття фахових знань і навичок?

До вашої уваги фрагмент колективного дослідження “Розкажи мені, що сталося, або зізнайся!”, яке проводила експертна група, що працює над впровадженням процесуального інтерв’ю в рамках ініціативи програми «Права людини і правосуддя» МФ «Відродження» та вивчає наявну систему проведення допитів в Україні.

 

Первинна професійна підготовка уповноважених на проведення допиту осіб — це навчання для слідчих (детективів), оперативних працівників та прокурорів, які вперше призначені на такі посади. Воно проводиться безпосередньо перед початком виконання ними своїх службових обов’язків.

Здійснення первинної професійної підготовки поліцейських чітко внормоване та відбувається на базі закладів вищої освіти МВС України. Загальна тривалість навчання поліцейських, яких після здобуття вищої юридичної освіти вперше прийнято на службу в поліцію на посади слідчих, з 2018 року триває упродовж 24 навчальних днів (раніше, у період із 2016 до 2018 року сягала 80 навчальних днів).

У межах здійснення первинної професійної підготовки поліцейських, яких уперше прийнято на службу в поліцію на посади слідчих, не передбачено виокремленої дисципліни чи курсу, сфокусованого на комплексному формуванні знань та навичок проведення допиту. Так само, як і в процесі базової підготовки, питання, що пов’язані з проведенням допиту роз’єднано та розпорошено по різних навчальних дисциплінах.

 

 

Скільки годин відводиться в навчальних програмах на вивчення теоретичних чи практичних аспектів допиту?

Дисципліна «Досудове розслідування в кримінальному провадженні» (загалом 40 навчальних годин, 26 тем, з них 2 теми опосередковано стосуються допиту — «слідчі (розшукові) дії» та «фіксування кримінального провадження». Але, якщо подивитися на великий обсяг питань у межах кожної з цих тем, то стає зрозуміло, що питання проведення допиту в межах цієї дисципліни реально не розкриваються.

Дисципліна «Основи криміналістики» (загальний обсяг 30 навчальних годин) складається з 21 теми. Допиту присвячена одна. Вона так і називається «тактика допиту». Вивчається ця тема упродовж двох аудиторних години.

Дисципліна «Практикум зі складання процесуальних документів» (загалом 10 навчальних години) складається з 10 тем, проте до допиту відноситься лише одна — «Процесуальні документи, що стосуються провадження слідчих (розшукових) дій)». І таких процесуальних документів багато! Вочевидь, питання фіксації допиту фактично залишаються поза увагою.

Корисною для розвитку навичок проведення допиту може бути дисципліна «Ефективна комунікація» в рамках якої передбачається вивчення таких тем:

спілкування;

невербальна комунікація;

офіційне спілкування;

діалог;

конфлікт та маніпуляція;

офіційне спілкування (опитування) у діяльності працівників слідчих підрозділів;

встановлення довірливих взаємин із громадянами в процесі спілкування (опитування);

підготовка до проведення спілкування (опитування);

практичні навички спілкування (опитування) громадян).

 

Водночас дисципліна «Ефективна комунікація» не фокусується на деталях проведення допиту, а на її вивчення відведено всього 4 навчальних години,

Дисципліна «Права людини» має загальний обсяг 4 навчальних години, але й вона також не містить тем, присвячених питанням проведення допиту, хоча орієнтує на дотримання прав людини в контексті міжнародних стандартів у сфері прав людини та практики Європейського суду з прав людини.

У межах первинної професійної підготовки працівників карного розшуку за Типовим навчальним планом 2017 року також не передбачено окремої дисципліни чи курсу, зосередженого на комплексному підході до формування знань і навичок проведення допиту. Проте деякі особливості здобуття інформації та забезпечення прав осіб, зокрема й тих, що погоджуються надати інформацію, можуть розглядатися під час вивчення таких дисциплін:

«Ефективна комунікація»: 2 години на розгляд підтем: спілкування; невербальна комунікація; офіційне спілкування; діалог; конфлікт та маніпуляція; вирішення конфліктів та методи протидії маніпуляції; офіційне спілкування (опитування).

Дисципліна «Права людини»: має розділ, що пропонує за 2 години розглянути такі підтеми: міжнародні стандарти у сфері прав людини; свобода від катувань; свобода та особиста недоторканість; право на приватність; забезпечення основоположних прав людини.

Перепідготовка працівників поліції включає набуття спеціальних професійних навичок призначеними на посаду слідчими або оперативними працівниками, котрі раніше обіймали в органах поліції інші посади. Ці групи навчаються за тематичними планами, які є цілком ідентичними до розглянутих вище.

Огляд навчальних програм, що містяться в системі спеціальної професійної підготовки свідчить про те, що слідчі поліції та працівники карного розшуку за час такого навчання не мають спеціалізованого тренінгу, курсу або навчальної дисципліни, зосереджених на особливостях проведення допитів. А незначна кількість годин, відведених на вивчення аналогічних до базової підготовки навчальних дисциплін не дозволяє суттєво поглибити знання, що були отримані раніше та здобути необхідні навички проведення допитів.

Дуже корисною може бути дисципліна «Ефективна комунікація», оскільки її вивчення спрямовано на розвиток навичок встановлення психологічного контакту із допитуваною особою. Однак кількість годин, які відводяться на навчання, не дає змоги вважати його вагомим чинником, що вплине на успішність проведення допитів.

 

Повний текст дослідження

 

Ілюстрація: ©Realstories Production

#процесуальне_інтерв’ю #допити

 

 

Андрій Орлеан, Експерт програми «Права людини і правосуддя», доктор юридичних наук, доцент