Пошук по сайту

Конституційні права людини, які не можуть обмежуватися у воєнний час

Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання;

не може порушуватись рівність конституційних прав і свобод та рівність перед законом;

заборона позбавлення громадянства і права змінити громадянство;

невід’ємне право на життя;

право на повагу до гідності;

право на свободу та особисту недоторканність;

право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів;

право на житло;

рівні права і обов’язки подружжя у шлюбі та сім’ї; рівні права дітей;

право на судовий захист;

право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень;

право знати свої права і обов’язки;

незворотність дії в часі законів та інших нормативно-правових актів;

право на професійну правничу допомогу;

право не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази;

право не бути двічі притягненим до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення;

презумпція невинуватості;

право не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

#правалюдини #war #війна