Пошук по сайту

Права вразливих груп – важлива складова системи громадського здоров’я

Аналіз результатів досліджень, звітів та доповідей неурядових правозахисних організацій, проведений упродовж останніх років  свідчить про те, що проблеми, пов’язані з вживанням наркотиків, розв’язуються виключно силовими методами, що негативно позначається на правах хворих людей, перешкоджає їхньому доступу до підконтрольних лікарських засобів, зумовлює прояви стигматизації та дискримінації.

На жаль, ще й досі актуальною проблемою залишається незаконне затримання наркозалежних пацієнтів програм ЗПТ, зокрема, безпосередньо на території лікувально-профілактичних закладів, обшуки та перевірка їх на причетність до незаконного обігу наркотиків без наявних на те підстав. Мають місце випадки «чергування» правоохоронців біля закладів охорони здоров’я, де надається ЗПТ, з метою безпідставних затримань пацієнтів, унаслідок чого створюються некомфортні умови лікування та порушується їхній режим.

Також продовжується неправомірна практика порушення права на захист персональних даних пацієнтів замісної терапії: лікарів примушують передавати медичну інформацію про наркозалежних які проходять лікування, до відділків поліції. Спостерігаються спроби центральних державних органів отримати конфіденційну, у тому числі, й медичну інформацію про осіб із наркотичною залежністю, можливо, з метою створення всеукраїнських баз даних щодо таких осіб.

Перешкоджання роботі програми замісної терапії з боку співробітників поліції здійснюється за декількома напрямами: шляхом проведення неправомірних перевірок закладів охорони здоров’я, в яких впроваджуються програми ЗПТ, незаконного вилучення медичної документації, у тому числі списків пацієнтів, через психологічний тиск на медичних працівників тощо.

Все це перешкоджає боротьбі з поширенням ВІЛ-інфекції, СНІДу та інших супутніх хвороб, підміняє протидію наркозлочинності боротьбою із споживачами наркотиків.

Працівниці комерційного сексу також зазнають численних порушень своїх прав з боку правоохоронців. Під час інтерв’ю в рамках дослідження 2016 року «Дотримання прав вразливих груп населення (наркозалежні та працівники комерційного сексу) у діяльності правоохоронних органів» / Авт. кол. Ю. Бєлоусов, З. Швець, В. Семенюк, В.Чупров, С. Швець, представниця ГО «ЛегаЛайф» Наталя Ісаєва зазначила:

«Аналіз обставин, при яких порушувалися права ПКС, показав, що співробітники правоохоронних органів порушують права секс-працівників абсолютно безбоязно, оскільки більшість випадків порушення прав СР відбувалося при свідках. Ми проводили опитування ПКС, результати якого показали, що фактично всі секс-працівниці, які брали участь в опитуванні, піддавалися незаконному затриманню».

Підсумовуючи дані порушень, які відбувалися упродовж останніх років, можна зробити загальний висновок, що в цілому ситуація із дотриманням прав вразливих груп населення в роботі правоохоронних органів має тенденцію до покращення, особливо, завдяки участі громадських організацій, які опікуються питаннями профілактики вживання наркотиків, правами вразливих груп населення, розвитку державних програм громадського здоров’я.

Водночас слід зазначити, що негативне ставлення населення до груп з наркотичною залежністю та працівниць комерційного сексу стигматизує цих людей та не сприяє повазі до них з боку правоохоронних органів.

У новому проекті «Налагодження сталої системи реагування на порушення прав вразливих груп з боку правоохоронців» Експертний центр з прав людини звертається до посилення механізмів об’єктивного і неупередженого розслідування фактів порушень прав осіб з наркотичною залежністю та працівниць комерційного сексу.

Що пропонується?

Інтеграція програмного модулю для роботи системи Custody Records з вразливими групами, освітні програми для офіцерів з дотримання прав людини, просвітницькі матеріали для представників сервісних організацій та інформування населення щодо нових механізмів превенції порушень.

Враховуючи, що відповідно до стратегій розвитку МВС та НПУ у 2021 році система Custody Records має бути розповсюджена не тільки на діяльність ізоляторів тимчасового тримання, але й на роботу відділів поліції, необхідно розробити та запровадити додаткові опції до алгоритму фіксації дій, щоби кожен крок взаємодії персоналу ITT чи відділів НПУ був документально зафіксований, а офіцер з дотримання прав людини реагував на потреби, що повязані зі здоров’ям представників вразливих груп відповідно до міжнародних стандартів дотримання прав людини.

Які права осіб з наркотичною залежністю порушуються частіше за все:

Право на життя

Заборона катування

Право на свободу та особисту недоторканність

Право на повагу до приватного та сімейного життя

Право на ефективний правовий захист

 

 

Основними причинами порушень прав працівниць комерційного сексу з боку представників правоохоронних органів є матеріальне збагачення, задоволення сексуальних потреб, необхідність залучення до складання протоколів.

У 2013 році, згідно з результатами дослідження «Исследование среди секс-работников Кировоградской области по нарушениям прав человека со стороны сотрудников милиции», яке проводило регіональне відділення БФ «Всеукраїнська Ліга «ЛегаЛайф», зафіксовані випадки використання жінок працівниками патрульно-постової служби задля задоволення своїх сексуальних потреб складали 40% від загальної кількості порушень. Крім того, мали місце й випадки, коли співробітники відділу по боротьбі з торгівлею людьми складали на працівниць комерційного сексу протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності за відсутності законних підстав. Аналогічні факти фіксувалися й у 2014 році, коли працівники відділу по боротьбі з торгівлею людьми використовували ПКС як об’єкт для швидкого та незаконного збагачення, а також задля безкоштовного задоволення сексуальних потреб.

Тож, серед найбільш розповсюджених форм порушень прав працівниць комерційного сексу слід визначити такі:

Неналежне поводження з боку поліції

Порушення права на свободу та особисту недоторканність

Порушення права на повагу до приватного та сімейного життя

Порушення права на ефективний правовий захист

В рамках проекту «Налагодження сталої системи реагування на порушення прав вразливих груп з боку правоохоронців» передбачається низка просвітницьких заходів щодо інформування вразливих груп про нові можливості розслідування порушень їхніх прав, зокрема, й через залучення до роботи громадських розслідувачів.

Проект триватиме протягом 2021 року у тісній співпраці з Офісом Омбудсмана, УДПЛ, БПД, які готові надавати підтримку на всіх етапах командної роботи.

Фінансова підтримка проекту «Налагодження сталої системи реагування на порушення прав вразливих груп з боку правоохоронців» надається Програмою «Громадське здоров’я» МФ «Відродження»

 

#вразливігрупи #громадськірозслідувачі

Віктор Чупров, Керівник програми "Права людини в місцях несвободи"

Сергій Іллюк, Експерт

Олег Боднар, проектний менеджер, юрист, Проектний менеджер, юрист