Пошук по сайту

Права людини та правосуддя

Правові гарантії ефективності реалізації прав людини опираються насамперед на ефективні механізми їхнього судового захисту. Становлення та розвиток принципів незалежності суду, об’єктивності та неупередженості судового розгляду та безумовної імплементації в судову практику верховенства права та його складових є актуальними пріоритетами розбудови системи правосуддя. Для цього вкрай важливим є спільне розуміння усіма учасниками кожного судового процесу не тільки особливостей судочинства в певних категоріях справ, але й єдине сприйняття принципів організації судової влади та основних засад її функціонування.

ЕЦПЛ здійснює комплексні дослідження українського законодавства та його кореляції з міжнародними стандартами судового захисту прав людини. На основі результатів теоретико-правових розробок експертами Центру напрацьовуються пропозиції як щодо вдосконалення законодавчого регулювання, так і покращення практики його належного застосування суддями, адвокатами, правозахисниками та іншими учасниками судових процесів.

Мета програми: Сприяти формуванню належних механізмів реального та ефективного захисту прав людини у кожному судовому процесі.

Думки експертів
Новини